พลเมืองดีท้อ เก็บโทรศัพท์ได้ ประกาศตามหาเจ้าของ แต่กับเจอก็ตะคอกใส่ 

พลเมืองดีท้อ เก็บโทรศัพท์ได้ เชื่อว่าสำหรับใครที่เป็นเจ …