บริษัทรถยนต์ชื่อดัง Hyundai ชักชวนให้สหรัฐฯ ผ่อนปรนกฎ EV ที่ทำร้ายผู้ผลิตรถยนต์ในต่างชาติ

บริษัทรถยนต์ชื่อดัง Hyundai ในกฎหมายสภาพอากาศทำให้ได้เป …