หนุ่มโพสต์เตือนภัย เจอโรคจิตบนรถไฟฟ้า 

หนุ่มโพสต์เตือนภัย   เมื่อวันที่ 29 เดือนมีนาคม ปีพ.ศ. …