ทำความเข้าใจวงจรชีวิตของเทรนด์แฟชั่น

วงจรชีวิตของเทรนด์แฟชั่นสามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ระยะ โดย …

ครูวัยเกษียณ ใช้อาวุธปืนยิงตนเอง ดับคาวัด เหตุเครียดเรื่องหนี้สิน 

       ครูวัยเกษียณ ใช้อาวุธปืนยิงตนเอง   เมื่อวันที่ 9 …