จับมือคนร้ายฆ่าพระวัดป่าได้แล้วพบเป็นหลวงตาที่อาศัยอยู่ในวัดเดียวกันแค้นฝังใจเรื่องการแบ่งอาหารบิณฑบาต 

  จับมือคนร้ายฆ่าพระวัดป่าได้แล้ว  จากกรณีที่มีคนพบศพพร …