คนจังหวัดโคราช พากันผวา เพราะมีคนตาย 3 คนแล้วจากโรคหูดับ และยังมีผุ้ป่วยอีก 14 คน

 เมื่อวันที่ 14 เดือนกันยายน ปี พ.ศ. 2564  มีการเปิดเผย …