วิธีการรับมือกับวัฒนธรรมช็อกในเกาหลีใต้ในฐานะครู

ด้วยความเร่งรีบในการสร้างแผนการสอนในประเทศใหม่ การปรับต …

คนจังหวัดโคราช พากันผวา เพราะมีคนตาย 3 คนแล้วจากโรคหูดับ และยังมีผุ้ป่วยอีก 14 คน

 เมื่อวันที่ 14 เดือนกันยายน ปี พ.ศ. 2564  มีการเปิดเผย …