สิ่งที่คาดหวังให้หัวหน้าร่วมเลือกน่าจะเผชิญในวุฒิสภา

เลือกน่าจะเผชิญในวุฒิสภา ประธานาธิบดีโจ ไบเดนได้รับการค …