เจ้าหนี้ไปทวงเงิน ลูกหนี้ ไม่หนี ไม่จ่าย แถมฉีดน้ำไล่

       เจ้าหนี้ไปทวงเงิน ลูกหนี้ ไม่หนี ไม่จ่าย  เมื่อว …