สงครามอิรักสามารถสอนอะไรแก่สหรัฐฯ ได้บ้าง

สงครามอิรักสามารถสอนอะไร หากมองว่าเกี่ยวกับการหลีกเลี่ย …