ฝนถล่มจังหวัดฉะเชิงเทรา  ทำเสาไฟฟ้า โค่น 37 ต้น 

ฝนถล่มจังหวัดฉะเชิงเทรา  เมื่อวันที่ 24 เดือนสิงหาคม ปี …