ผัวหึงโหดใช้มีดขอตัดหญ้า ปาดคอเมียเสียชีวิตก่อนผูกคอตายตาม 

         เมื่อวันที่ 11 เดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ. 2565 เจ้าห …