อุบัติเหตุสยอง รถทัวร์ 2 ชั้นวิ่งชนเสาสะพาน คนกระเด็น เกลื่อนถนน 

           เมื่อวันที่ 12 เดือนมีนาคมปีพ.ศ. 2565 ได้มีอ …