แฟชั่นเปลี่ยนพื้นที่ของกานาให้กลายเป็นหลุมฝังกลบสารพิษได้เร็วแค่ไหน

แฟชั่นเปลี่ยนพื้นที่ของกานา เสื้อผ้าของคนขาวที่ตายแล้ว …