เฒ่าวัย 72  แต่งกับหญิงชราวัย 83  หลังรู้จักกันเพียงแค่ 10 วัน 

                ในโลกออนไลน์ผู้คนต่างก็พากันแสดงความยิน …