เงินสำคัญหรือเปล่า เราจำเป็นต้องมีเงินหรือไม่

มักมีการถกเถียงกันอยู่บ่อยครั้งบางคนมองว่าเงินนั้นมีควา …