เจ้าของฟาร์มร้องหมูตายเป็นร้อยเพราะasf 

    จากสถานการณ์ที่ตอนนี้เชื่อว่าหลายคนคงรู้กันเป็นอย่า …