สหรัฐฯ ไม่เคยหยุด สงครามที่ยาวนานที่สุดในเกาหลีใต้

สหรัฐฯ ไม่เคยหยุด สงคราม ตอนนี้ประชาธิปไตยก็รุ่งเรือง ภ …