สายพันธุ์เดลต้า ปุ่มหนาม เจาะผิวติดเชื้อได้ง่ายขึ้น

เมื่อพูดถึงสายพันธุ์ไวรัสที่กำลังระบาดอยู่ในบ้านเราสำหร …