พบศพเปลือยของศิษย์เก่า

พบศพเปลือยของศิษย์เก่า ม.ดังบนดอยสุเทพ

        พบศพเปลือยของศิษย์เก่า   จากกรณีที่เจ้าหน้าที่ต …