ผัวทหาร หึงโหด ง้อเมียพยาบาลไม่สำเร็จ จ่อยิงตายคาโรงพยาบาล 

ผัวทหาร หึงโหด ง้อเมียพยาบาลไม่สำเร็จ เมื่อวันที่ 9 เดื …