ประธานาธิบดีสีวางตำแหน่งตัวเองเป็นผู้นำที่สามารถยุติสงครามยูเครนได้

สิ่งที่จีนได้จากการทำหน้าที่เป็นผู้สร้างสันติ หลังจากไม …