หนุ่มออกรถใหม่ ไปให้หลวงพ่อเจิมรถ  กลับต้องกุมขมับ เพราะขาวโพลนทั้งคัน

      ต้องกุมขมับ เชื่อว่าหลายคนที่เคยออกรถใหม่ป้ายแดง …