จีนบังคับส่งชาวเกาหลีเหนือที่ค้นพบภายในพรมแดนกลับประเทศ

จีนบังคับส่งชาวเกาหลีเหนือ ถึงแม้ว่าจะมีการส่งตัวกลับแต …