การเพิ่มความมั่นใจให้แก่ตนเอง เลิกสนใจกับสิ่งรอบข้างให้น้อยลง

เราเป็นบุคคลหนึ่งที่เข้าสังคมไม่เก่ง เข้าหาคนไม่เป็นสัก …