การลงทะเบียนเรียนภาษาเกาหลีพุ่งสูงขึ้น ด้วยอิทธิพลเคป๊อป

จากปรากฏการณ์เคป๊อป “กังนัมสไตล์” และ BTS ส …