ทนายเดชา  ประกาศ กระติกอาจติดคุก 3 เดือนเพราะตำรวจจะกันเป็นพยาน

        เมื่อวันที่ 4 เดือนเมษายน ปีพ.ศ. 2565 ทนายเดชาไ …